Surnames and places where they appear


Symbols: o = birth, x = marriage, + = death

Back to Main Page

Previous page

Kallunki Artsie
Kalmi
Kaltio
Kaltiokumpu
Kaltiola
Kampman
Kamula
Kananen
Kandelin
Kanerva
Kangas
Next page


Back to Main Page