Surnames and places where they appear


Symbols: o = birth, x = marriage, + = death

Back to Main Page

Previous page

Orjasniemi KylmÃniemi
Orkovaara
OrrevetelÃinen
Otra-aho
Oukka
Oulasvirta
Outamo
Outila
Ovaskainen
Paakkari
Paakki
Paakkola
Paakkolanvaara
Paakkonen
Paaluharju
Paana
PaanajÃrvi
Paananen
Paarman
Next page


Back to Main Page