Surnames and places where they appear


Symbols: o = birth, x = marriage, + = death

Back to Main Page

Previous page

Vitikko
Vittaniemi
Viuhkola
Voho
von Raupach
von Schalien
Voutilainen
Vuohelainen
VuojÃrvi
Vuokila
VuolajÃrvi
Vuolevi
Vuollo
Vuollu
Vuolukka
Next page


Back to Main Page