Genealogy Index for surnames beginning with K


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Other)

Back to Main Page


Previous page Next page

Kallunki, Olli (24 May 1810 - )
Kallunki, Olli (29 March 1711 KuolajÃrvi - 25 June 1732 KuolajÃrvi)
Kallunki, Olli (29 July 1809 - 19 March 1831)
Kallunki, Onni Armas (7 May 1911 Kuusamo - 17 February 1957)
Kallunki, Onni Aukusti (29 July 1902 KuolajÃrvi - )
Kallunki, Onni Ilmari (1 February 1926 Rovaniemi - 19 May 1947 Rovaniemi)
Kallunki, Oskar Edvard (23 August 1889 Kuusamo - )
Kallunki, Oskari (28 December 1900 KuolajÃrvi - 6 May 1962)
Kallunki, Paavo (10 December 1778 Kuusamo - )
Kallunki, Paavo (18 January 1740 Kuusamo - 10 December 1812 Kuusamo)
Kallunki, Paavo (21 March 1796 KuolajÃrvi - 1798)
Kallunki, Paul Theodore (30 December 1918 Calumet (USA) - )
Kallunki, Pauli (11 February 1921 - )
Kallunki, Pauli (8 July 1920 - 9 March 1921)
Kallunki, PÃhl (25 March 1816 - 25 March 1816)
Kallunki, Pehr (24 October 1799 - 2 May 1829)
Kallunki, Pekka (9 March 1790 KuolajÃrvi - 2 May 1812)
Kallunki, Pekka (20 November 1753 KuolajÃrvi - )
Kallunki, Pekka (22 January 1864 Kuusamo - )
Kallunki, Pekka (2 January 1830 Kuusamo - 25 May 1915 Kuusamo)
Kallunki, Pentti Kalevi (6 August 1944 - Salla)
Kallunki, Petter (3 August 1888 Kuusamo - 29 November 1945 Detroit (USA))
Kallunki, Petteri (7 July 1882 Kuusamo - 5 March 1956 Calumet (USA))
Kallunki, Pirkko Johanna (25 July 1938 - 2013)
Kallunki, Rachel (5 January 1913 Calumet (USA) - )
Kallunki, Reeta (6 March 1864 Kuusamo - 8 January 1953 Kuusamo)
Kallunki, Reeta (18 November 1816 KuolajÃrvi - 27 November 1903)
Kallunki, Reeta Liisa (8 July 1884 KuolajÃrvi - )
Kallunki, Reeta Liisa (15 February 1848 Kuusamo - )
Kallunki, Reima (6 August 1940 Posio - 11 January 2008 Tornio)


Previous page Next page