Genealogy Index for surnames beginning with K


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Other)

Back to Main Page


Previous page Next page

Kallunki, Sofia Maria (11 September 1851 Kuusamo - 12 September 1851 Kuusamo)
Kallunki, Susanna (7 March 1732 Kuusamo - 8 December 1804 Kuusamo)
Kallunki, Susanna (25 January 1845 Kuusamo - )
Kallunki, Sylvia Helen (25 August 1916 Oregon (USA) - )
Kallunki, Taisto Juhani (26 September 1943 Rovaniemi - 7 December 1944)
Kallunki, Taneli Vilho (18 November 1854 Kuusamo - 20 March 1932)
Kallunki, Tauno Jalmari (6 June 1910 Rovaniemi - 22 June 1967 Rovaniemi, Maaseurakunta)
Kallunki, Theodore Irving (5 September 1919 Oregon (USA) - 8 November 1996)
Kallunki, Tilda (11 June 1883 - 1960)
Kallunki, Tilda Auruura (15 March 1888 Rovaniemi - 14 April 1969 Rovaniemi, Maaseurakunta)
Kallunki, Tilda Maria (24 August 1916 - )
Kallunki, Tilma Maria (11 February 1900 KuolajÃrvi - 27 August 1986 Salla)
Kallunki, Topi Pietari (20 March 1938 - 27 December 1938)
Kallunki, Tyyne (29 May 1905 KuolajÃrvi - 11 June 1986)
Kallunki, Tyyne (26 June 1898 Rovaniemi - 25 August 1901 Rovaniemi)
Kallunki, Tyyne Maria (2 December 1905 - 28 March 1917)
Kallunki, Ulla (20 March 1874 Kuusamo - 10 December 1957 Kuusamo)
Kallunki, Ulriika (24 January 1832 Kuusamo - 26 March 1909)
Kallunki, Ulriika (19 December 1849 Kuusamo - 10 June 1935)
Kallunki, Unto Einari (16 April 1954 - 2 May 1954)
Kallunki, Uuno Aleksanteri (20 September 1909 - 31 December 1909)
Kallunki, Uuno Andreas (3 May 1911 Kuusamo - )
Kallunki, Uuno Vilhelm (19 June 1912 - 6 September 1941)
Kallunki, Valpuri (22 January 1770 Kuusamo - )
Kallunki, VÃinà (1930 - 1997)
Kallunki, VÃinà (12 July 1904 - 23 March 1905)
Kallunki, VÃinà Petteri (23 March 1924 Rovaniemi - 10 July 2005 Rovaniemi)
Kallunki, VÃinà Vilhelm (10 March 1916 - 10 July 1979)
Kallunki, VÃinà Vilhelm (10 March 1916 Kuusamo - )
Kallunki, VÃinà Vilhelm (30 May 1906 Calumet (USA) - )


Previous page Next page