Genealogy Index for surnames beginning with K


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Other)

Back to Main Page


Previous page Next page

Kaaretkoski, Matti Heikki (1 December 1850 Sodankylà - 11 October 1918 SodankylÃ)
Kaaretkoski, Pekka (4 September 1808 Sodankylà - 20 June 1894 SodankylÃ)
Kaaretkoski, Saara (22 January 1834 Sodankylà - )
Kaaretkoski, Saima Armiida (21 February 1907 Sodankylà - )
Kaaretkoski, Sisko Kaarina (27 April 1938 Sodankylà - 4 April 1940 SodankylÃ)
Kaaretkoski, Susanna (16 February 1826 Sodankylà - 1828 SodankylÃ)
Kaaretkoski, Susanna (20 January 1843 Sodankylà - )
Kaaretkoski, Susanna Kristiina (25 September 1877 Sodankylà - 18 August 1888 SodankylÃ)
Kaaretkoski, Timo Aatos (18 October 1942 Sodankylà - 20 May 1966 SodankylÃ)
Kaaretkoski, Tyyne Elisa (16 February 1912 Sodankylà - 18 December 1983)
Kaaretkoski, Uuno Risto (6 June 1910 Sodankylà - 13 October 1978 Rovaniemi)
Kaaretkoski, VÃinà Akseli (23 December 1904 Sodankylà - 5 March 1980 SodankylÃ)
Kaaretkoski, Yrjà Einari (26 November 1905 Sodankylà - 23 May 1906 SodankylÃ)
KaarlejÃrvi, Aukusti (6 June 1877 Simo - )
KaarlejÃrvi, Aukusti Iivari (17 October 1905 Simo - 2 April 1908 Simo)
KaarlejÃrvi, Hilda Kustaava (6 February 1908 Simo - 30 September 1912 Simo)
KaarlejÃrvi, Hilda Sofia (22 June 1883 Simo - )
KaarlejÃrvi, Hyldi (31 May 1911 Simo - 4 October 1987 Ranua)
KaarlejÃrvi, Jaakko Aukusti (25 October 1914 Ranua - )
KaarlejÃrvi, Kaisa Liisa (27 August 1875 Simo - 17 October 1900 Simo)
KaarlejÃrvi, Nanni Katariina (12 January 1910 Simo - )
KaarlejÃrvi, Tyyne Maria (10 November 1911 Simo - )
Kaarlenkaski, Raimo VÃinà Antero (2 December 1943 Kemi - 14 November 1962 Kemi)
Kaarman, Aino Dagmar (3 November 1891 Tervola - 6 May 1892 Tervola)
Kaarman, Aino Esteri (8 December 1912 Tervola - )
Kaarman, Akseli Arvid (10 November 1895 Tervola - 2 March 1897 Tervola)
Kaarman, Alma Eliise (22 December 1904 Tervola - 31 May 1906 Tervola)
Kaarman, Alma Josefiina (15 June 1879 Tervola - )
Kaarman, Amalia Karoliina (2 May 1859 Tervola - 20 September 1868 Tervola)
Kaarman, Anna Stiina (24 April 1844 Tervola - )


Previous page Next page