Genealogy Index for surnames beginning with L


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Other)

Back to Main Page


Previous page

Lohikainen, Hilda (1 August 1871 PieksÃmÃki - )
Lohikainen, Juho Pekka (9 September 1821 PieksÃmÃki - 24 September 1882 JÃppilÃ)
Lohikainen, Maria (3 May 1869 PieksÃmÃki - )
Lohikainen, Vilhelmiina (1 August 1871 PieksÃmÃki - )
Lohikainen, Ville (17 January 1874 PieksÃmÃki - )
Lohikoski, Heikki Tapani (10 December 1953 - 20 July 1998)
Lohilahti, Aili Sofia ( - 1943)
Lohilahti, Anna (14 March 1868 PudasjÃrvi - )
Lohilahti, Anna (28 June 1817 PudasjÃrvi - 16 April 1879 Taivalkoski)
Lohilahti, Anna (9 February 1817 Kuusamo - )
Lohilahti, Anna Briita (2 April 1815 Kuusamo - )
Lohilahti, Anna Kaisa (1 February 1851 PudasjÃrvi - 28 March 1918 Taivalkoski)
Lohilahti, Anna Kreeta (4 September 1852 Kuusamo - 30 March 1930 Kuusamo)
Lohilahti, Anna Kreeta (13 April 1861 PudasjÃrvi - 1933)
Lohilahti, Anna Kreeta (20 February 1808 Kuusamo - )
Lohilahti, Anna Liisa (17 November 1884 Taivalkoski - )
Lohilahti, Antti (26 October 1858 PudasjÃrvi - )
Lohilahti, Antti (6 July 1788 Kuusamo - 3 February 1859 Kuusamo)
Lohilahti, Antti (17 March 1778 - )
Lohilahti, Antti (7 December 1813 PudasjÃrvi - 25 May 1886 Taivalkoski)
Lohilahti, Antti (8 June 1897 Taivalkoski - 15 June 1956 Taivalkoski)
Lohilahti, Antti (1863 PudasjÃrvi - 31 December 1952)
Lohilahti, Antti (28 April 1825 Kuusamo - 26 June 1841 Kuusamo)
Lohilahti, Aukusti (7 December 1874 Taivalkoski - )
Lohilahti, Aukusti (1 October 1899 Taivalkoski - )
Lohilahti, Beata Karoliina (28 May 1887 Taivalkoski - )
Lohilahti, Eeva Sofia (5 June 1859 Kuusamo - 1 November 1941 Posio)
Lohilahti, Elias (30 December 1785 Kuusamo - Kuusamo)
Lohilahti, Elsa (19 April 1866 PudasjÃrvi - 1934)
Lohilahti, Elsa (19 March 1855 PudasjÃrvi - )


Previous page Next page