--------Käynnistetään ohjelmaa------------------
CHECK_DATABASE : Tarkistetaan taulut tietokannasta.
CONNECT_TO_DATABASE : Luodaan uusi yhteys.
CONNECT_TO_DATABASE : Yhteys tietokantaan saatu.
CHECK_DATABASE : Luodaan kysely : SHOW TABLES
CHECK_DATABASE : Taulut ovat olemassa tietokannassa.
INITIALIZE_SEARCH_PANELS : Tyhjennetään hakukentät
--------Ajetaan pääohjelma-------------------
Siirrytään pääohjelmaan.