Genealogy Index for surnames beginning with K


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Other)

Back to Main Page


Previous page

Kostamo, Eino Antero (15 June 1924 - 13 May 1997)
Kostamo, Elias (1699 Sodankylà - 20 February 1782 KemijÃrvi)
Kostamo, Elias (14 June 1804 KemijÃrvi - 8 May 1870 KemijÃrvi)
Kostamo, Elias (7 April 1835 - )
Kostamo, Elias (20 March 1732 KemijÃrvi - 6 May 1807 KemijÃrvi)
Kostamo, Elias (23 July 1831 KemijÃrvi - 20 April 1903)
Kostamo, Elias (9 February 1881 KemijÃrvi - 1883)
Kostamo, Elias Erland (28 July 1877 KemijÃrvi - 29 October 1877 KemijÃrvi)
Kostamo, Elias Erland (8 March 1888 KemijÃrvi - 29 June 1889 KemijÃrvi)
Kostamo, Elias Leander (2 March 1874 KemijÃrvi - 22 February 1875 KemijÃrvi)
Kostamo, Elias Leander (28 February 1868 KemijÃrvi - 20 January 1869 KemijÃrvi)
Kostamo, Elin (9 October 1716 - )
Kostamo, Elin (4 June 1736 KemijÃrvi - 4 February 1811)
Kostamo, Elisabet (26 April 1742 KemijÃrvi - 27 December 1831)
Kostamo, Elisabet (16 April 1726 - 18 December 1726)
Kostamo, Elma (27 October 1910 - 4 July 1911)
Kostamo, Elsa (1742 - 25 March 1785 SodankylÃ)
Kostamo, Elsa (6 February 1916 - )
Kostamo, Elsi Helvi Ester (5 December 1924 - 25 September 2009)
Kostamo, Emma Effie (24 November 1889 Cokato (USA) - 30 May 1968 Minneapolis (USA))
Kostamo, Eriika (7 November 1886 KemijÃrvi - 17 April 1968)
Kostamo, Esaias (28 August 1845 KemijÃrvi - 10 July 1903 Cokato (USA))
Kostamo, Esaias Herman (17 May 1865 KemijÃrvi - 25 September 1866)
Kostamo, Esko (1932 - )
Kostamo, Frans Eemeli (19 September 1888 KemijÃrvi - 21 June 1962)
Kostamo, Frans Eemil (4 July 1907 KemijÃrvi - 7 September 1991 KemijÃrvi)
Kostamo, Frans Leonard (27 January 1897 - 10 February 1897)
Kostamo, Frans Otto (24 January 1898 - 30 October 1968)
Kostamo, Hannu Matias (22 January 1945 - 24 December 1982)
Kostamo, Heikki (30 December 1763 KemijÃrvi - 12 January 1837 KemijÃrvi)


Previous page Next page