Surnames and places where they appear


Symbols: o = birth, x = marriage, + = death

Back to Main Page

Previous page

Kalajoki
Kalander
Kalaoja
Kalapudas
Kaleton
Kaleva
Kalkkila
Kalkkiniva
Kalla
Kallaanvaara
Next page


Back to Main Page