Genealogy Index for surnames beginning with L


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Other)

Back to Main Page


Previous page Next page

Leinonen, Anne Alli (19 December 1913 - 29 December 1928)
Leinonen, Anni (26 September 1902 PudasjÃrvi - 3 April 1986 Taivalkoski)
Leinonen, Anni Karoliina (21 November 1912 Kuusamo - 25 March 1984)
Leinonen, Antero ( - Salla)
Leinonen, Antti (12 August 1855 - KuolajÃrvi)
Leinonen, Antti (4 April 1855 Kuusamo - 17 May 1862)
Leinonen, Antti (2 April 1797 SÃrÃisniemi - 10 December 1862 SÃrÃisniemi)
Leinonen, Antti (1 January 1820 Kuusamo - 4 March 1894 Kuusamo)
Leinonen, Antti Eemil (4 March 1890 - 30 May 1964)
Leinonen, Antti Johannes (19 October 1897 Tervola - )
Leinonen, Arvid (3 July 1890 PudasjÃrvi - )
Leinonen, Arvid (3 July 1890 PudasjÃrvi - )
Leinonen, Arvid (20 December 1898 - )
Leinonen, Arvo Hannu (1 September 1938 Tervola - 19 September 2000 JyvÃskylÃ)
Leinonen, Arvo Olavi (20 August 1917 Tervola - 6 March 1918 Tervola)
Leinonen, Arvo Vilho (19 April 1894 PudasjÃrvi - )
Leinonen, Asta Margit (25 November 1927 Sodankylà - 14 February 1928 SodankylÃ)
Leinonen, Atso Pekka (7 March 1916 - 1 December 1992)
Leinonen, Aukusti (29 May 1887 PudasjÃrvi - )
Leinonen, Aukusti (8 April 1881 Kuusamo - 13 April 1889 Kuusamo)
Leinonen, Aukusti (19 May 1898 - 24 May 1977)
Leinonen, Aune ( - 20 January 1938)
Leinonen, Axel Aukusti (31 January 1884 Tervola - 25 March 1884 Tervola)
Leinonen, Axel Stefanus (2 August 1886 Tervola - 27 June 1888 Tervola)
Leinonen, Bertta Johanna (31 January 1921 Tervola - 13 March 1921 Tervola)
Leinonen, Betti Maria (25 March 1919 Kuusamo - )
Leinonen, Briita (1707 Kuusamo - 16 October 1779 Kuusamo)
Leinonen, Briita (29 December 1815 Tervola - )
Leinonen, Briita (12 March 1765 Tervola - 31 March 1846 Tervola)
Leinonen, Briita (5 November 1772 Kuusamo - 16 May 1851 KuolajÃrvi)


Previous page Next page